Vil du donere et bidrag?

Interesserede, har mulighed for at støtte vores initiativer via et medlemskab af gruppens vennekreds.

Vennekredsen er åben for alle.

Medlemsskabet kan tegnes ved vores koncerter eller ved henvendelse på mailadressen venner [@] snowmask.dk.

Kontingentet for medlemsskabet betales årligt og giver 50% rabat til komponistgruppen Snow Mask’s koncerter og arrangementer. Som medlem af vennekredsen modtager man desuden Snow Mask’s nyhedsbreve om gruppens aktiviteter.

Vennekredsen indbydes til en årlig forsamling, hvor komponistgruppen beretter om det forgangne års aktiviteter og det kommende års planer.
Forsamlingen kan desuden være lejlighed til en evt. dialog om gruppens virke, nye ideer etc.

Årligt kontingent 2017: Kr. 150,-