Snow Mask’s venner

Komponistgruppen Snow Mask

Snow Mask’s Venner

Interesserede har mulighed for at støtte komponistgruppen via medlemskab af gruppens vennekreds.

Vennekredsen er åben for alle.

Medlemsskab kan tegnes ved koncerter eller ved henvendelse på venner-snabel-a-snowmask.dk
(Skift -snabel-a- ud med @)

Der betales et årligt kontingent for medlemsskabet, der giver 50% rabat til komponistgruppen Snow Mask’s koncerter og arrangementer.
Som medlem af vennekredsen modtager man desuden Snow Mask’s elektroniske nyhedsbreve om gruppens aktiviteter.

Vennekredsen indbydes til en årlig forsamling, hvor komponistgruppen beretter om det forgangne års aktiviteter og det kommende års planer.
Forsamlingen kan desuden være lejlighed til en evt. dialog om gruppens virke, nye ideer etc..

Kontingent 2013: 150 kr.