Bendt Astrup


English?

Bendt Astrup er cand. mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet og statsprøvet musikpædagog i klaver og hørelære fra Vestjysk Musikkonservatorium. Har desuden taget supplerende undervisning i direktion i København og Tyskland. Bendt Astrup har undervist både ved Vestjysk og Nordjysk Musikkonservatorium, ved Danmarks Lærerhøjskoles årskurser flere steder i provinsen samt ved MGK i Hjørring i teori, musikkundskab, kor og ensembleledelse. Vokalmusikken har en fremtrædende plads i hans værkfortegnelse, det gælder strofiske sange og salmer, solosang såvel som korværker, herudover kammermusik for forskellige besætninger samt nogle få orkesterværker.

Bendt begyndte første forsøg i drengeårene, men ville først som 60-rig anerkende sig selv som komponist, har derfor haft travlt siden.